Här finns några av mina smycken till försäljning:

Konsthantverkarna Karlstad,
Södra Kyrkogatan 6 Karlstad
054-15 88 90

eller kontakta mig om det är något Du gärna vill köpa